Ako pomôcť

Etický kódex bloggera
Projektu Etický kódex bloggera môžete pomôcť aj bez zapojenia sa. Stačí spraviť jeden z nasledujúcich krokov:

1. Zverejnite náš banner na vašich stránkach. Skopírujte tento html kód na vašu stránku a umiestnite ho na ľubovoľné miesto:
2. Odkážte na tento blog pomocou odkazu. Adresa je:
http://www.etickykodexbloggera.blogspot.com

Ak nám chcete pomôcť iným spôsobom, sme otvorení akejkoľvek podpore. Za každú pomoc vám ďakujeme!

Kontakt

Etický kódex bloggera
Ak máte nápady na vylepšenie projektu alebo len chcete niečo odkázať autorom, napíšte na oficiálnu e-mailovú adresu projektu etickykodexbloggera@gmail.com .
Vaše pripomienky môžete písať aj do komentárov k článkom alebo do Google Friend Connect v bočnom menu.

Odpoveď dostanete hneď ako to bude možné.

Etický kódex bloggera

Etický kódex bloggera
1.Autorský zákon
Kopírovanie akéhokoľvek materiálu z iných stránok (okrem Youtube videí) je porušením autorského zákona, ak to nie je autorom povolené. Ak uvádzate obsah z inej stránky, uveďte zdroj. Celé znenie autorského zákona si môžete stiahnuť z Wikipédie.

2. Slobodná vôľa
Akékoľvek nútenie návštevníka písať komentáre alebo vykonávať iné aktivity, z ktorých plynie prospech iba vám alebo vášmu blogu, je neetické. To isté platí aj pri výmene odkazov (spriatelenie blogov) medzi stránkami. Podmienky výmeny odkazov sú len na základe vašej dohody, mali by však byť rovnaké pre obe strany a nemali by sa vymykať pravidlám EKB.

3. Obsah
Obsah nevhodný do 18 rokov cenzurujte alebo naň upozornite návštevníka vopred. Nepropagujte násilie, extrémizmus a rasizmus. To platí aj pre reklamy.

4. Ankety, súťaže
Vždy zabezpečte, aby súťaže boli férové, pravé a aby sa nedali zmanipulovať. V prípade zmanipulovania súťaže by ste mali výsledky označiť za nedôveryhodné, prípadne súťaž zrušiť.
Blogger by po spustení ankety nemal akokoľvek manipulovať s výsledkami a priebehom ankety.

5. Komunikácia
Nemažte príspevky návštevníkov v chatoch, komentároch, návštevných knihách a pod. Výnimku tvoria vulgarizmy, spam a nemorálne príspevky.

6. Informácie
Blogger by mal publikovať len overené informácie. Ak nie sú overené, mal by na túto skutočnosť upozorniť.

Blogger sa podpísaním tohto kódexu zaväzuje spĺňať všetky jeho body. Čo nie je napísané v EKB, je povolené. Všeobecne by sa však mal riadiť morálnymi a etickými zásadami.